title
Laotöö tulemuslikkuse mõõtmine kaitseväes Loo jaotuskeskuse näitel
Measuring warehouse performance on the example of Loo distribution centre of the Support Command of the Estonian Defence Forces
author
Saare, Timo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit