title
Suunajatega õhujaotaja tootepere loomine
Development of The Nozzle Diffuser Product Family
author
Ridbeck, Ann-Riin
keywords
lõppelement
õhujaotaja
õhujaotusmuster
õhusuunaja
õhujuga
air distribution
airflow
nozzle
supervisor
Olesk, Timo
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network