title
Kaitsja võimalused tõenditega tutvumiseks ja tõendite kogumiseks enne kriminaalmenetluse kohtueelse menetluse lõpuleviimist
Possibilities for the Defence Attorney to Examine the Evidence in Criminal File and to Obtain the Evidence Before the Criminal Process Pre-trial Proceeding is Declared Completed
author
Selge, Enge
keywords
kohtueelne menetlus
kaitsja
tõendid
tõenditega tutvumine
tõendite kogumine
pre-trial procedure
defence attorney
to examine evidence
to obtain evidence
defence date
language