title
Hooajatöötajate tööpõimitus ja töömotivatsioon Saaremaal
Seasonal Workers Job Embeddedness and Work Motivation in Saaremaa
author
Pints, Liina
keywords
defence date
language