title
PVD pinnete oksüdeerumiskindlus
Oxidation resistance of PVD coatings
keywords
PVD pinne
oksüdeerumine
TiAlN
AlCrN
PVD coating
surface
AISI 316
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information