title
Töötajaid kahjustav käitumine: vormid, tagajärjed ja organisatsioonipoolne tugi COVID-19 pandeemia ajal
Bad behavior: Forms, consequences and organizational support during the COVID-19 pandemic
author
Soots, Annika
keywords
Bad Behavior
Bullying
Consequenses of Bullying
Organizational Measures
Impact of the COVID-19 Pandemic
supervisor
defence date
language