title
Karikatuuride loomine närvivõrgu stiiliülekande ja genereerivate vastandvõrkudega
Creating Caricatures with Neural Style Transfer and Generative Adversial Networks
author
Klee, Kerly
supervisor
defence date
language