title
Suurandmete analüütika kasutamine avalikus sektoris: võimalused ja väljakutsed
Leveraging Big Data Analytics in the Public Sector: Opportunities and Challenges
author
Patgiri, Jyotirmoy
keywords
avalikus sektor
avaliku-era partnerlus
konspetuaalne raamistik
public-private parentship
conceptualframework
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus