title
Raamatupidaja kui töötaja roll majandusarvestuse korraldamisel ja vastutus
Accountant role as an employee of organizing accounting and responsibility
author
Maasik, Triin
supervisor
defence date
language