title
Toidupiiranguga ja –piiranguta 2- kuni 9-aastaste laste toitumise analüüs
Nutrition analysis of children with and without dietary restrictions in age 2 – 9 years
keywords
toidupiirang
toitumissoovitused lastele
piimaallergia
childrens nutrition
food restriction
recommendation for childrens diet
milk allergy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access