title
Mastaabitavuse testimise protsessi analüüs ja läbiviimine rakenduse bitPerk näitel
Scalability Testing Process Analysis and Implementation, Using bitPerk as a Case Study
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö