title
Saamata jäänud kasumi mõiste sisustamine Soome, Šveitsi ja Ühendkuningriigi näitel
Interpretation of loss of profit in Finland, Switzerland and the United Kingdom
author
Keränen, Severi
keywords
saamata jäänud tulu
tõlgendus
kaudne kahju
otsene kahju
vastutuse piiramine
loss of profit
indirect damage
direct damage
consequential damage
loss of revenue
limitation of liability
liquidated damages
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network