title
Cyclicality, Corporate Investments and Financial Soundness: Evidence from Central and Eastern European Countries
Majanduse tsüklilisus, ettevõtete investeeringud ning finantsvõimekus: uurimistulemusi Kesk- ja Ida-Euroopa andmetel
author
Maripuu, Peeter
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949831692 (publication)
ISBN 9789949831708 (pdf)
ISSN 14064782
language