title
Kolmeteljelisel magnetomeetril põhinev õhuvoolu ja vahelduvvoolu mõõteseade
Air Flow and Alternating Current Measurement Device Based on Three-Axis Magnetometer
author
Põldaru, Leevi
keywords
voolu mõõtmine juhtme pinnalt
magnetitega Venturi
non-invasive current measurement
air flows
Venturi with magnets
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit