title
Raadiouudistele abstrahheerivate kokkuvõtete genereerimine väheste treeningandmete juures
Abstractive Summarization of News Broadcasts for Low Resource Languages
keywords
teksti automaatkokkuvõtted
vähese ressurssiga keeled
kõne lühikokkuvõte
abstactive summarization
news broadcast
neural summarization
speech summarization
supervisor
defence date
language