pealkiri
Raadiouudistele abstrahheerivate kokkuvõtete genereerimine väheste treeningandmete juures
Abstractive Summarization of News Broadcasts for Low Resource Languages
märksõnad
teksti automaatkokkuvõtted
vähese ressurssiga keeled
kõne lühikokkuvõte
abstactive summarization
news broadcast
neural summarization
speech summarization
kaitsmiskuupäev
keel