title
Elektrivõrku ühendatud päikesepargi modelleerimine Matlab/Simulink tarkvaraga
Grid connected photovoltaic array modelling using Simulink/Matlab
keywords
P&O
konverter
maksimaalse võimsuspunkti jälgimine
PV module
PV array
P&O MPPT
boost converter
bi-directional converter
Fuzzy inference system
Grid-connected PV array
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information