title
Haapsalu Õhtu kalda piirkonna sadevete juhtimisest lähtuv maastikulahendus
Stormwater management driven landscape design of Õhtu coast area in Haapsalu
author
Truu, Murel
supervisor
Annus, Ivar; Lootus, Kersti
defence date
25.05.2020
language