title
Kulusäästliku mõtlemise rakendamine hulgikaubanduses Tridens AS näitel
Implementation of Lean Thinking in the Wholesale and Tridens Ltd as a Case Study
author
Ventsel, Karin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information