title
Finantsinstrumentide turuinfosüsteemi analüüs ja kavandamine finantsettevõtte näitel
Analysis and Design of a Financial Instruments Market Data Management System in a Financial Institution
author
Mugra, Veronika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2031
department / college