title
Reaalajas kõnelejate eristamine ja teemajaotus multimeedia indekseerimiseks
Real-time speaker diarization and topic segmentation for multimedia indexing
author
Reiman, Joe
keywords
automatic speech recognition
real-time speaker diarization
transcription indexing
whisper
top2vec
supervisor
defence date
language