title
Jätkusuutliku identiteedihalduse strateegia kavandamine kogemustega e-riigis
Designing an Effective Long-Term Identity Management Strategy for a Mature e-State
author
Lips, Silvia
supervisor
Pappel Ingrid
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus