title
Terase 430L baasil komposiitidest liigendid selektiivse lasersulatusmeetodil
Steel 430L based composite joints by selective laser sintering
author
Ojala, Heiko
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only