title
Liiklusohutuse muutused Harjumaal viimasel kümnendil
Road safety changes in Harju County through the last decade
author
Vooglaine, Jarmo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information