title
p-GaN HEMT-tüüpi transistoride lävipinge mõõtmine vooluringis ja eraldiseisva seadisena
Circuit-level and Device-level Measurements of the Threshold Voltage Instability in p-GaN HEMTs
keywords
GaN HEMT
Threshold voltage
Reliability
OFF-state stress
Measurement circuit
supervisor
defence date
language