title
Pcb kokkupanekuliini robotsüsteemi ja haaratsi optimeerimine
Pcb Assembly Line Robotic System And Gripper Optimization
keywords
PCB kokkupaneku liin
Delta
SCARA
VIKOR
MCDM
roboti simulatsioon
PCB assembly line
simulation of cycle time
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit