title
Veeteede ameti veealuste objektide identifitseerimine Meremuuseumi ja Muinsuskaitseameti andmepankade põhjal
Idendification of underwater objects found by the Estonian Maritime Administration based on National Heritage Board and Maritime Museum databases
keywords
vrakid
Muinsuskaitseamet
Meremuuseum
wrecks
Estonian Maritime Museum
National Heritage Board
defence date
language