title
Orica Eesti OÜ ostuosakonna tellimuste süsteemi analüüs
Analysis of Orica Eesti Ltd Purchasing Departments Ordering System
author
Safronova, Irina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit