title
Teekattedefektide individuaalne segmenteerimine ortokaadritelt süvaõppe meetodil
Deep learning based pavement distress instance segmentation from road orthophotos
author
Adje, Kayode Hadilou
supervisor
Riid, Andri; Tamre, Mart
defence date
language