title
Toidukoha valikut mõjutavad tegurid koolieelikust lapsega väljas söömisel
Factors influencing preschoolers parents choice when eating out
author
Kase, Keilyn
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network