title
Ettevõtte raamatupidamise automatiseerimise võimalused Eestis ja mõju OÜ Kafo näitel
Company’s Accounting Automation Possibilities in Estonia and Impact Based on the Example of OÜ Kafo
author
Lepp, Brenda
supervisor
defence date
language