title
Tallinna elanike liikumisviisid ja selle muutused
Modal split and its changes of Tallinn residents
author
Põldemaa, Kaarel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information