title
EL-i ja rahvusvahelised taastuvenergia ja kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid, nende eesmärkide põhjendused ja prognoos tulevikuks
EU and International renewable energy and greenhouse gas reducing goals, reasons and prognosis
author
Seppi, Siim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information