title
Tõesest ja ausast kajastamisest: ajalooline areng, tõlgendamine eri riikides ja arengusuunad
About the True and Fair View Concept: it’s Historical Development, Implementation in Different Countries and Future Trends
author
Reest, Hele
keywords
Neljas eurodirektiiv
rahvusvahelised finantsarvestuse standardid
TFV ülimuslikkus
true and fair view (TFV)
the Fourth Directive
override of TFV concept
supervisor
defence date
language