pealkiri
Tõesest ja ausast kajastamisest: ajalooline areng, tõlgendamine eri riikides ja arengusuunad
About the True and Fair View Concept: it’s Historical Development, Implementation in Different Countries and Future Trends
autor
Reest, Hele
märksõnad
Neljas eurodirektiiv
rahvusvahelised finantsarvestuse standardid
TFV ülimuslikkus
true and fair view (TFV)
the Fourth Directive
override of TFV concept
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel