title
Таллинский Политехник № 4 1977
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.02.1977
language