title
Sfäärilise liigendi analüüs ja projekteerimine võidusõiduautode vedrustuse hoobadele
Spherical bearing analysis and design for racecar suspension links
author
Kuusik, Kevin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit