title
Rakis materjalide uurimiseks ristuva kraapimisega
The tool for intersecting scratching of material
author
Kravtsuk, Dmitri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access