title
Dokumendihalduse kitsaskohad telekommunikatsiooniettevõtte näitel
The obstacles of the document management on the example of a telecommunication company
author
Kiil, Ly
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal