title
Tooršokolaadi füüsikalised, sensoorsed ja antioksüdantsed omadused ning võrdlus tumedate šokolaadidega
Physical, sensory and antioxidant properties of raw chocolate and comparison with dark chocolates
author
Treier, Aleksander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal