title
Dražeeritud maisipallide kvaliteedi parendamine
Improving the quality of sugar panned maizeballs
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit