title
Pasi XA soomustransportööri vintsi adapter
Pasi XA armoured personnel carrier winch adapter
author
Šagarov, Artur
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information