title
Keragrafiitmalmi EN-GJS-500-14 tootmine ja arendus BLRT VALUKODA OÜ näitel
Spheroidal graphite cast iron production and development in BLRT VALUKORD OÜ
author
Stražev, Marthin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Töö avalikustada 5 aastat pärast kaitsmist
This thesis is available after an embargo period (5 years)