title
Vabatahtlikkuse printsiipide rakendamine sisejulgeoleku valdkonnas
The implementation of voluntary principles in internal security
author
Mägi, Katti
keywords
vabatahtlikud päästjad
abipolitseinikud
vabatahtlikkuse printsiibid
volunteering
volunteer firefighters
assistant police workers
voluntary principles
supervisor
defence date
language