title
Paralleel- ja hajusarvutuste kasutamine tuletislepingute hindamisel
Parallel and Distributed Computing Approach for Financial Derivatives Pricing
author
Školin, Roman
keywords
tuletisleping
hajusarvutused
Monte-Carlo simulatsioonid
financial derivative
parallel computing
Monte-Carlo simulations
study program
defence date
language