title
Liiklusrikkumiste ja liiklusõnnetuste seosed Eestis
Relationship between traffic violations and road accidents in Estonia
author
Raamat, Andrus
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network