title
Jõudluse analüüs ning veebirakenduse loomise keerukus Couchbase ja JSONB tüübiga PostgreSQL põhjal
Analysis of Performance and Complexity of Building a Web Application Based on Couchbase and PostgreSQL with JSONB Type
author
Shpychka, Valeriia
supervisor
defence date
language