title
Arendatud kõrgtugevate teraste stantsitavus martensiitterase Docoli1200M näitel
Stamping of advanced high strenght steels based on martensitic steel Docol1200M
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit