title
Jäätmed, nende teke, võimalikud kasutusvaldkonnad, jäätmetest energiatootmise arengud Eestis
Waste, origin of waste, possible fields of use, development trends of energy production from waste in Estonia
supervisor
defence date
language