title
Koolitoidu rahulolu uuring
Satisfaction survey for school lunch
author
Väljaots, Märt
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Promet, Ülle
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit